Как да предпазим водопроводните инсталации от замръзване

Водата в необитаемите имоти е най-добре да бъде спряна, тъй като с понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава, и дори източена, (при изграждане на нови инсталации в къщи е необходимо да се поставят спирателни кранове с изпразнител на външните отклонения , както и при главния водомера на гррадата).
Вратите и прозорците на неотопляемите помещения е желателно да са плътно затворени и уплътнени тъй като през студените месеци най-често се пукат тръби на външни стени и чешми схващането, че ако външните чешми, оставени да текат няма да замръзнат по-често е неправилно.

За да се предпазят водопроводните инсталации от замръзване е необходимо :

* да се изолират водомерните шахти

* да се провери изправността на спирателните кранове

* да се спре водата към външните чешми и източи с предварително монтирани за целта кранове

* да се махнат всички маркучи

* да се източат тръбите - трябва да имаме предвид, че не всяко замръзване може да причини пукане на тръбите, и че много по-често се пукат железните тръби в сравнение с такива от полипропилен/полиетилен поради голямото линенийно разширение на последните

*да се източат бойлерите посредством демонтаж на възвратно-изпускателния клапан

* да не се оставя вода във S (сифона) на тоалетната чиния или да се сипе вода със разтворена сол

* да се демонтират батериите и източа водата от тях, както и меките връзки, а също и железните сифони

* най-важно да имате предвид че когато стегне студ под нулата няколко дни, неминуемо водата ще замръзне, и никакви изолаци и т.н. не помагат(те помагат в първите часове и дни като предпазват от директен контакт с студени стр.материали), те просто имат друго основно предназначениецел. Има и изолация с подгряване разбира се, но е тема на друга статия...